+46 40-15 50 60 info@sweja.se

SWEJA – REACH

Vi är en nedströmsanvändare som inte tillverkar eller importerar ämnen från länder utanför EU/EES. Därför utför vi ingen förregistrering/registrering. Materialen i de produkter vi tillhandahåller som omfattas av registrering i enlighet med REACH förregistreras/registreras av tillverkaren/importören.

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901