+46 40-15 50 60 info@sweja.se

Sweja -Miljöpolicy

Vi skall delta i arbetet för en varaktigt hållbar utveckling. Det innebär att den samlade miljöpåverkan från företagets verksamhet, produkter, tjänster skall rymmas inom ramarna för vad människan och naturen tål.

Det innebär följande:
Företaget skall uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt därutöver arbeta för ständiga förbättringar när det gäller miljön. Företaget ska arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi. Vid all produkt- och processutveckling ska hänsyn tas till den totala miljöpåverkan. Vid konstruktion av nya produkter ska företrädesvis sådana material användas som är skonsamma mot miljön och som underlättar återvinning alt återanvändning. Val av förpackningar skall ske efter samma principer.
Företaget ska utöva påverkan på leverantörer och entreprenörer så att dessa också bidrar till att kraven i AB SWEJAs miljöpolicy uppfylls. De negativa effekterna på miljön från företagets transporter ska minimeras genom effektivisering och lämpligt val av transportmedel. Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Företaget skall ha en öppen attityd i sina kontakter med kunder, myndigheter och allmänhet.

Miljöansvarig är Jessica Larsson 040-15 04 43 jessica.larsson@sweja.se

 

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901

 

Skicka mig er katalog

Fyll i ert namn och er E-postadress så skickar vi ut vår senaste produktkatalog.
Där kan ni läsa mer om våra senaste produkter. Vi sparar inte era uppgifter.