+46 40-15 50 60 info@sweja.se

Sweja -Miljöpolicy

Vi skall delta i arbetet för en varaktigt hållbar utveckling. Det innebär att den samlade miljöpåverkan från företagets verksamhet, produkter, tjänster skall rymmas inom ramarna för vad människan och naturen tål.

Det innebär följande:
Företaget skall uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt därutöver arbeta för ständiga förbättringar när det gäller miljön. Företaget ska arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi. Vid all produkt- och processutveckling ska hänsyn tas till den totala miljöpåverkan. Vid konstruktion av nya produkter ska företrädesvis sådana material användas som är skonsamma mot miljön och som underlättar återvinning alt återanvändning. Val av förpackningar skall ske efter samma principer.
Företaget ska utöva påverkan på leverantörer och entreprenörer så att dessa också bidrar till att kraven i AB SWEJAs miljöpolicy uppfylls. De negativa effekterna på miljön från företagets transporter ska minimeras genom effektivisering och lämpligt val av transportmedel. Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Företaget skall ha en öppen attityd i sina kontakter med kunder, myndigheter och allmänhet.

Våra miljömål

  • Alla plastprodukter kan sedan 2022 erbjudas i ett alternativ med återvunnet material (PIR* eller PCR**) eller vara producerad till >50 % av BIO-PE 
  • Sedan 2021 kompensera vi våra CO2 utsläpp med trädplanteringar i olika länder. Se länk HÄR
  • All el och värme som vi förbrukar i våra kontor och lager är sedan 2016 CO2 fria 
  • Vi skall fasa ut all PVC, där det går, till 2024

Miljöansvarig är Jessica Larsson 040-15 04 43 jessica.larsson@sweja.se

* Post Industrial Recycled   ** Post Consumer Recycled

Tree-Nation logo  

 

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901