+46 40-15 50 60 info@sweja.se

SWEJA – Kvalitetspolicy

Vi skall vara ett pålitligt företag som kännetecknas av god affärsetik. Vår kvalitetspolicy är att vi genom ständiga förbättringar ska erbjuda rätt kvalitet på varor och tjänster.

Rätt kvalitet
– Är att vara lyhörd för kundernas önskemål. De löften vi ger måste vi alltid uppfylla. Vid bedömning av hur väl vi lyckas är det kundernas uppfattning – inte vår – som räknas.
– Når vi genom att varje medarbetare känner till och tar sitt ansvar för att säkra den totala kvaliteten samt har erforderlig kompetens.
– Når vi genom att rätt produkt levereras till rätt plats, i rätt tid, till överenskommen kostnad.
– Når vi genom att arbeta mot långsiktiga mål för att ge kontinuitet i relationerna till våra kunder och leverantörer.

Kvalitetsansvarig är Jessica Larsson 040-15 04 43 jessica.larsson@sweja.se

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901