+46 40-15 50 60 info@sweja.se

Vårt Eco-sortiment – ännu lite bättre för miljön

Alla SWEJA’s produkter är återvinningsbara och kan bli nya produkter – cirkulär återvinning.

SWEJA har tagit fram många olika produkter inom emballage som ligger ännu längre i framkant för minimal miljöpåverkan. Sortimentet utvecklas hela tiden och nya produkter tillkommer kontinuerligt.

Det är viktigt att särskilja vad som är miljövänligt och på vilket sätt.

Bio-plast – CO2 neutrala produkter
För SWEJA innebär bioplast att plasten är tillverkad av råvaror som är utvunna av sockerrör eller tallolja. Nedbrytbar plast som även kallas ”Bio-plast” anser vi inte vara ett alternativ, då den bryts ned till mikroplaster som stannar kvar i miljön.
Produkter tillverkade av bio-plast är sträckfilm i 18-serien och Sanstrap ECO. Dessa produkter är CO2 neutrala.

Produkter tillverkade av återvunnen råvara
Med återvunnen råvara kommer vi in i en cirkulär återvinning. Gamla produkter av ett visst material återvinns och blir nya produkter, som i sin tur kan återvinnas. Produkter i denna kategori är PET-band, toppark, miljöfolier, packtejper av papper, mellanläggspapper, anti-slip papper mm.

CO2 kompensering 
SWEJA’s mål är att under perioden 2021-2023 CO2 kompensera våra produkter och transporter. Detta arbete är inte helt enkelt då CO2 utsläppen för en produkt inte alltid är kända. Alla våra tillverkare har fått i uppdrag att ta fram vilka CO2-utsläpp som deras produkter, tillverkning och transporter genererar.

11 + 4 =

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901