+46 40-15 50 60 info@sweja.se

3M-Maskiner

SWEJA marknadsför sedan flera år 3M’s kartongförslutnigsprogram. 3M står för hög kvalitet och fungerar som ett utmärkt komplement till SIATs program. 3M har även ett patenterat tejpaggregat som ger en säker förslutning av kartongerna. Här återfinns allt från enkla kartongförslutare för samma kartongformat till helautomatiska anläggningar.

För mer information om 3M kartongförslutningsmaskiner, ladda ner vårt datablad genom följande länk: 3M Maskinbroschyr. Nedan visas ett urval av 3M Matic maskiner. Kontakta oss för hela sortimentet.

 

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6 •
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901

Skicka mig er katalog

Fyll i ert namn och er E-postadress så skickar vi ut vår senaste produktkatalog.
Där kan ni läsa mer om våra senaste produkter. Vi sparar inte era uppgifter.